Fyzioterapie a rehabilitace

FYZIOTERAPIE
REHABILITACE

Základem naší rehabilitační péče je komplexní diagnostika a léčba pohybového aparátu. Naším cílem není pouze odstranit bolest, ale především “přijít na kloub” příčině pacientových obtíží, naučit ho s nimi pracovat, a zlepšit tak kvalitu jeho života.


ZAJÍMÁ NÁS NEJEN MÍSTO, KDE PACIENT CÍTÍ BOLEST,
ALE PACIENT VE VŠECH SOUVISLOSTECH


Součástí fyzioterapie je rovněž edukace pacienta (např. odpověď na otázku, jak zvedat těžká břemena, aby druhý den netrpěl bolestí zad) a prevence onemocnění. A proto nás zajímá, jak vypadá pacientův běžný den, jaké má koníčky, a co jiného ho trápí. Tyto informace nám následně umožňují efektivněji řešit příčiny obtíží.

Základem úspěchu léčby je ovšem také aktivní spolupráce pacienta, bez níž není možné dosáhnout dlouhodobého zlepšení zdravotního stavu.

CO JE REHABILITACE (RHB)


Rehabilitace je proces, jehož cílem je nemocného nebo zraněného člověka zbavit zdravotních problémů. Těmito problémy mohou být úrazy, vrozená onemocnění, chronické nebo akutní bolesti či svalové dysbalance pohybového aparátu. Cílem rehabilitace je tyto obtíže odstranit a zkvalitnit život pacienta tak, aby se co nejvíce přiblížil stavu před úrazem či nemocí.

Základem úspěšné rehabilitace je úzká spolupráce mezi lékařem, fyzioterapeutem a pacientem.

Rehabilitaci poskytujeme pacientům všech věkových kategoií.

ZÁKLADEM REHABILITAČNÍ PÉČE V NAŠEM ZAŘÍZENÍ JE


 • Individuální přístup
 • Moderní a rodinné prostředí
 • Vysoce kvalifikovaný personál
 • Kvalitní vybavení
 • Přímá návaznost na ortopedické oddělení Orthotes a další spolupracující zařízení
 • Prodloužená pracovní doba včetně večerních termínů

LÉČEBNÉ METODY POSKYTOVANÉ V NAŠEM ZAŘÍZENÍ


 • Elektroléčba
 • Hilterapie
 • Ultrazvuk (UZV)
 • Magnetoterapie
 • Rašelina
 • Léčebná tělesná výchova (LTV)
 • Postizometrická relaxace (PIR)
 • Speciální léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladu
 • Reflexní masáže
 • Techniky měkkých tkání
 • Mobilizační techniky
 • Kinesio taping
 • Terapie dle Mojžíšové
 • Akrální koaktivační terapie (ACT)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) dle Koláře
 • Brügger koncept (škola zad)
 • Senzomotorická stimulace dle Jandy
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
 • Cvičení na velkých míčích
 • Spirální stabilizace páteře dle Smíška (SM-Systém)
 • Fasciální manipulace / Stecco Method

Proces rehabilitace zahrnuje fyzioterapii, fyzikální terapii, ergoterapii a balneoterapii. Fyzioterapie je základem rehabilitace, a jedná se o diagnostiku a terapii zaměřenou na pohybový aparát. Fyzikální terapie je léčebná metoda spočívající ve využití přístrojů a pomůcek. Ergoterapie se primárně zaměřuje na pacienty s různými typy postižení a učí je zvládat běžné denní, pracovní, zájmové a rekreační činnosti.

Našim pacientům poskytujeme kvalitní rehabilitační péči založenou na komplexním vyšetření, hledání příčiny obtíží a stanovení individuálního cíle v terapii.


NEJČASTĚJI SE V NAŠICH ORDINACÍCH SETKÁVÁME S TĚMITO DIAGNÓZAMI


 • Akutní a chronické bolesti páteře
 • Výhřezy meziobratlových plotének
 • Skoliózy
 • Vadné držení těla u dětí
 • Ploché nohy
 • Hallux valgus
 • Patní ostruhy
 • Tendinopatie Achilovy šlachy
 • Stavy po distorzích hlezna
 • Degenerativní onemocnění kloubů
 • Bolesti a pooperační stavy kloubů
 • Úponové bolesti
 • Impingement syndrom ramenního kloubu
 • Zmrzlé rameno
 • Epikondylitidy
 • Cervikobrachiální syndrom
 • Bolesti hlavy

Ve fyzioterapii jsme dále schopni pomoci pacientům s viscerální problematikou (bolesti žlučníku bez strukturálního nálezu, chronická zácpa, bolesti břicha, gastroesofageální reflux, dechové obtíže).

JAK SE OBJEDNAT NA REHABILITACI


Objednat se lze s platným poukazem FT, nebo jako samoplátce. FT poukaz nesmí být starší než 7 dní od vydání.

Objednat se lze telefonicky, e-mailem či osobně na recepci rehabilitace. Při objednávání budete dotázáni na procedury, které jsou uvedeny na FT poukazu, proto ho mějte při sobě. Při objednání e-mailem FT poukaz naskenujte a napište nám vaše časové preference (ráno / dopoledne / odpoledne / večer).

Jako samoplátce se můžete objednat stejným způsobem, pouze bez FT poukazu. Ceník terapií je k dispozici na recepci RHB.

JAK SE PŘIPRAVIT NA PRVNÍ NÁVŠTĚVU FYZIOTERAPEUTA


Na první terapii přineste FT poukaz a zamyslete se nad cílem, kterého chcete s pomocí fyzioterapeuta dosáhnout. Pokud máte RTG snímky či jinou lékařskou dokumentaci, přineste je rovněž.

SYSTÉM VRATNÝCH ZÁLOH + OMLUVY Z NAPLÁNOVANÉ REHABILITACE


Na první návštěvu si připravte vratnou zálohu ve výši 200 Kč (30-minutová terapie), či 500 Kč (60-minutová terapie), která vám bude vrácena po poslední terapii. V případě, že se na terapii nedostavíte bez řádné omluvy, bude záloha použita k minimální kompenzaci ztráty způsobené našemu zařízení. Stornopoplatek může být účtován i zpětně, např. pokud se bez omluvy nedostavíte na první terapii.

ŽÁDÁME VÁS PROTO O DODRŽOVÁNÍ SMLUVENÝCH TERMÍNŮ A VČASNOU OMLUVU, POKUD SE NEMŮŽETE DOSTAVIT.

OMLUVY HLASTE MINIMÁLNĚ 24 H PŘEDEM FORMOU SMS / TELEFONÁTU
/ E-MAILU – VIZ
KONTAKTY

V TEXTU OMLUVY UVEĎTE


 • VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ
 • ROK NAROZENÍ
 • JMÉNO VAŠEHO FYZIOTERAPEUTA
 • TERMÍN RUŠENÉ REHABILITACE
 • KRÁTKÉ ZDŮVODNĚNÍ

KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ REHABILITACE


 • Mgr. KATEŘINA JINOCHOVÁ – vedoucí fyzioterapeutka, provozní vedoucí
 • Bc. LUCIE KŘÍŽOVÁ – fyzioterapeutka
 • Bc. VENDULA STUDENÁ – fyzioterapeutka
 • Bc. BENEDIKT ŠORM – fyzioterapeut
 • Bc. BARBORA ŽURKOVÁ – fyzioterapeutka
 • Mgr. MARTINA FALADOVÁ – fyzioterapeutka
 • Bc. MARTIN MITERKO – fyzioterapeut
 • Bc. MARIOS GIANNAKOU – fyzioterapeut
 • Mgr. MICHAELA ONDERKOVÁ – fyzioterapeut
 • Ing. JANA SLÁMOVÁ – recepční

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI PŘI DOSAHOVÁNÍ VAŠICH REHABILITAČNÍCH CÍLŮ.


OBJEDNEJTE SE

ORTOPEDIE
TRAUMATOLOGIE
– RECEPCE
T+SMS 776 116 666*
E–mail orto@orthotes.cz
PO–PÁ 8:00–12:30
13:00–15:30

* Vzhledem k velkému vytížení recepce ortopedie doporučujeme pro kontakt využít e-mailu či SMS.

FYZIOTERAPIE
REHABILITACE
– RECEPCE
T+SMS 776 574 080
E–mail fyzio@orthotes.cz
PO–PÁ 7:00–12:00
12:30–15:15

DETAILNÍ ROZPIS ORDINAČNÍCH HODIN
KONTAKTNÍ A OBJEDNACÍ FORMULÁŘ